Husorden

Tranemosegårds Motionsklub

Husorden

1 A ) Lokalerne kan benyttes af alle medlemmer med gyldigt kontingent

B ) Børn under 10 år har ingen adgang

C ) Skiftesko er påkrævet

D ) Røgfrit område

E ) Indtagelse af øl, vin og spitirus er strengt forbudt

F ) Mistet ”indgangsbrik (nøgle)” koster kr. 50,00

  • 2 A ) Lokalerne må kun benyttes i tidsrummet mellem 6-22

B ) Brug af lokaler varetages af medlemmerne under mottoet “frihed under ansvar” larm efter kl. 20 er ikke tilladt

C ) Lokaler skal benyttes med omtanke og hensyn og altid efterlades i rengjort stand

  • 3 A ) Hvis et medlem øver hærværk eller lignende, hæfter medlemmet selv for udbedring af skader og kan eksluderes som medlem
  • 4 A ) Benyttelse af lokaler må ikke medføre støjgener eller andre gener for beboere i opgangen
  • 5 Lokaler må ikke benyttes til:

A ) Private fester

B ) Overnatning

C ) Erhverv

NyhederGalleri

Kalender